May 13, 2016

Vitello Piccata
Vitello Piccata


40.00sautéed veal scaloppini, lemon, caper, white wine, spaghetti